Kalite

Kalite Politikamız

 • Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,
 • Sürekli eğitim, gelişim, iyileştirme için çalışanlarımızın bir ekip ruhu içerisinde dürüst, hoşgörülü, saygılı ve özverili bir çalışma ortamı sağlamayı,
 • Tedarikçilerle güvene dayalı bir işbirliği içinde olmayı,
 • Gerçekleştirdiğimiz üretim sürecini, ürün kalitesini bozmadan, her yeni projede daha başarılı ve daha ekonomik seviyelere indirerek, firma içi faaliyetlerimizi arttırmayı,
 • Çağdaş yönetim bilişim sistemlerini kullanarak etkin bir kontrol ve takip sistemini kullanmayı,
 • Başlanan her projeyi zamanında, en üst düzey tekniklerle projesine tam uyumlu, istenen kalitede ve bütçe sınırları içinde eksiksiz tamamlamayı,
 • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı, ve iş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı,
 • Müşteri odaklı yaklaşımla yönetim olarak çalışanlarımız ve tedarikçilerimizle TS-EN-ISO 9001:2008 standardına uygun bir kalite sistemi oluşturmakla kalmayıp, kalite yönetim sistemimizin etkinliğini, sürekli gözden geçirerek iyileştirmeyi kalite politikası olarak belirlemiştir.

Çevre Plitikamız

 • İlgili çevre ve enerji mevzuatı gereklerini karşılamayı,
 • Çevre ve enerji yönetim sistemlerini sürekli geliştirmek için çalışmayı,
 • Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemeyi ve bunları azaltmayı,
 • Enerji ve malzemenin verimli kullanılmasını sağlayarak performansımızı sürekli geliştirmeyi,
 • Elektrik, yakıt ve su sarfiyatları gibi kaynakları azaltıcı tedbirler alarak ve her yıl hedefler koyarak sürdürülebilir gelişme sağlamayı,
 • Çevre politikasını tüm çalışanlarına aktararak, herkes tarafından anlaşılması ve uygulanmasını sağlamayı,
 • Sürekli iyileştirme çalışmaları yapmayı çevre politikası olarak belirlemiştir.