Projeler

Tuz Han Restorasyon İnşaatı İşi

Tuz Han Restorasyon İnşaatı İşinin ihalesi 26.01.2006 tarihinde yapılmıştır.

Uzunçarşı da Tuzpazarı Caddesinde yer alan Tuz Hanı, Timurtaş Paşanın oğlu Umur Bey tarafından camisine gelir temini amacı ile 1454 yılında yaptırılmıştır. Duvarları kesme taş ve tuğla ile örtülen yapı, dikdörtgen avlu etrafında iki katlı olarak sıralanan üzerleri beşik tonoz ile örtülü odalardan oluşmuştur. Üst katta 18 ve alt katta da 17 adet odası mevcuttur.

Hanlar Bölgesinde yeralan ve bugün tamamen özel mülkiyette bulunan han özgün kimliğiyle yeniden hayata geçirilmiştir.


Toplam 11 fotoğraf.